Skip to product information
1 of 2

lisaeurgaintaylor

Tryfan A Chwm Idwal - Print Mini

Pris arferol £10.00 GBP
Pris arferol Pris Sel £10.00 GBP
Sel Wedi gwerthu allan
Treth wedi ei gynnwys

9.9cm x 21cm 

Printed on thick and luxurious 'luxe' paper with a natural texture. Unlimited and unsigned.


FSC certified. 

Deunyddiau / Materials

Peintiadau gwreiddiol wedi eu gwneud gyda phaent olew.

Printiau wedi eu printio ar babur celf gain o safon.Original paintings are made using oil paint.

Prints are printed on high quality fine art paper.

Cludiant / Shipping

Gall archebion gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i'w prosesu. 

Bydd pob archeb print yn cael ei yrru drwy'r Post Brenhinol (2il ddosbarth, a bydd angen arwyddo wrth eu derbyn).

Bydd Prints Mini a Thalebau Anrheg yn cael eu gyrru drwy'r Post Brenhinol arferol (2il ddosbarth).

Nid oes modd postio prints wedi eu fframio. Casglu yn unig o Gaernarfon.

Prints can take up to 14 working days to be processed.

All prints will be posted via Royal Mail (2nd Class, signed for).

Mini Prints and Vouchers will be posted via Royal Mail (2nd Class)

Framed prints cannot be posted. Collection only from Caernarfon.

Meintiau / Measurments

 Mownt yn adio (i'r hyd a'r lled):

- Bach: 10cm

- Canolig: 14cm

- Mawr: 17cm

- XL (dim mownt)

 

Mownt a ffram yn adio (i'r hyd a'r lled):

- Bach: 19cm

- Canolig: 19cm

- Mawr: 20cm

- XL: 22cmMount adds (to length and width):

- Small: 10cm

- Medium: 14cm

- Large: 17cm

- XL (no mount)

 

Mount and frame adds (to length and width):

- Small: 19cm

- Medium: 19cm

- Large: 20cm

- XL: 22cm

Cyfarwyddiadau Gofal / Care Instructions

Cyfarwyddiadau Gofal:

Prints:

- Mae'n bwysig osgoi cyffwrdd arwyneb y print. Yn ddelfrydol, ewch a'ch print yn syth at fframiwr, peidiwch a'i dynnu allan o'r pecyn.

- Cadwch y print yn glir o olau haul uniongyrchol, gall olau UV achosi i'r print bylu gydag amser.

- Peidiwch byth a defnyddio nwyddau glanhau neu ddwr yn uniogyrchol ar y print gan y gallai hyn niweidio'r print yn barhaol.

Prints wedi'u fframio:

- Glanhewch y gwydr a'r ffram gyda gofal

- Unwaith y bydd wedi'i fframio'n iawn, gall print celf gain oroesi am ddegawdau

 

Paying with voucher

f you'd like to make a purchase with a voucher, please order via the contact page or email helo@lisaeurgaintaylor.com

If you'd like to make a purchase with a voucher, please order via the contact page or email helo@lisaeurgaintaylor.com