Stocwyr

Mae printiau Lisa ar gael yn y llefydd canlynol...

Lotti a Wren, Caernarfon

Adra, Glynllifon

Storiel, Bangor

Oriel Môn, Llangefni

Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog

Castle Gallery, Criccieth

Siop Wyn, Conwy