Cludiant

Gall archebion gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i'w prosesu. 
Bydd pob archeb print yn cael ei yrru drwy'r Post Brenhinol (2il ddosbarth, a bydd angen arwyddo wrth eu derbyn).

Bydd Prints Mini a Thalebau Anrheg yn cael eu gyrru drwy'r Post Brenhinol arferol (2il ddosbarth).

Nid oes modd postio prints wedi eu fframio. Casglu yn unig o Gaernarfon.