Skip to product information
1 of 2

lisaeurgaintaylor

Machlud Ar Lyn Padarn / Sunset On Padarn Lake

Regular price £60.00 GBP
Regular price Sale price £60.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Size
Options

 

Frame Colour Recommendation:
Cobalt, Hague Blue, White

*Please note the colour of your frame in the comment box at checkout

Available in:
Small (15cm x 10cm)
Medium (30cm x 45cm)
Large (60cm x 80cm)
XL (90 X 36.1cm)Deunyddiau / Materials

Prints

Peintiadau gwreiddiol wedi eu gwneud gyda phaent olew.

Printiau wedi eu printio ar bapur celf gain o safon.

Printiau ar gynfas wedi eu printio ar gynfas o safon.

//

Original paintings are made using oil paint.

Prints are printed on high quality fine art paper.

Prints on canvas are printed on high quality canvas.Crysau-T / T-Shirts:

Deunydd: 100% Ringspun Cotton 
Material: 100% Ringspun Cotton

Cludiant / Shipping

Gall archebion gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i'w prosesu. 

Bydd pob archeb print yn cael ei yrru drwy'r Post Brenhinol (2il ddosbarth, a bydd angen arwyddo wrth eu derbyn).

Bydd Prints Mini, Crysau-T a Thalebau Anrheg yn cael eu gyrru drwy'r Post Brenhinol arferol (2il ddosbarth).

Nid oes modd postio prints wedi eu fframio. Casglu yn unig o Gaernarfon.

Ar gyfer casglu, dewiswch 'pickup' yn y man talu. Pan dderbyniwch e-bost yn cadarnhau fod eich archeb yn barod, e-bostiwch helo@lisaeurgaintaylor.com i drefnu dyddiad/amser casglu os gwelwch yn dda.

//

Prints can take up to 14 working days to be processed.

All prints will be posted via Royal Mail (2nd Class, signed for).

Mini Prints, T-Shirts and Vouchers will be posted via Royal Mail (2nd Class)

Framed prints cannot be posted. Collection only from Caernarfon.

For collection, please choose 'pickup' at check out. Once you receive a confirmation email that your order is ready, please email helo@lisaeurgaintaylor.com to arrange a delivery date/time.

Meintiau / Measurments

Prints:

Mownt yn adio (i'r hyd a'r lled) /
Mount adds (to length and width):

- Bach / Small: 10cm

- Canolig / Medium: 14cm

- Mawr / Large: 17cm

- XL (dim mownt) / (no mount)

 

Mownt a ffram yn adio (i'r hyd a'r lled) /
Mount and frame adds (to length and width):

- Bach / Small: 19cm

- Canolig / Medium: 19cm

- Mawr / Large: 20cm

- XL: 22cmPrints ar gynfas / prints on canvas:

Ffram yn adio (i'r hyd a'r lled) /
Frame adds (to length and width):

-Bach / Small: 2cm

-Canolig / Medium: 2cm

-Mawr / Large: 2cm

-XL: 2cm


Crysau-T / T-Shirts
Merched / Women:

XS: 59.5 x 50cm (UK 6)

S: 62 X 43cm (UK 8)

M: 64.5 x 46cm (UK 10)

L: 67 X 49cm (UK 12)

XL: 69cm x 52 (UK 14)

Cyfarwyddiadau Gofal / Care Instructions

Cyfarwyddiadau Gofal:

Prints:

- Mae'n bwysig osgoi cyffwrdd arwyneb y print. Yn ddelfrydol, ewch a'ch print yn syth at fframiwr, peidiwch a'i dynnu allan o'r pecyn.

- Cadwch y print yn glir o olau haul uniongyrchol, gall olau UV achosi i'r print bylu gydag amser.

- Peidiwch byth â defnyddio nwyddau glanhau neu ddwr yn uniogyrchol ar y print gan y gallai hyn niweidio'r print yn barhaol.


Prints wedi'u fframio:

- Glanhewch y gwydr a'r ffrâm gyda gofal

- Unwaith y bydd wedi'i fframio'n iawn, gall print celf gain oroesi am ddegawdau


Crysau-T: 
Rydym yn argymell troi'r crys-t y tu mewn allan cyn ei olchi yn y peiriant golchi ar 'oer'. Defnyddiwch gannydd di-glorin a pheidiwch â'i roi yn y sychwr dillad. Rydym yn argymell yn gryf nad ydych yn smwddio'r ardal gyda'r dyluniad printiedig.

//

Care Instructions:

Prints: -

 It is important to avoid
touching the surface of the print. Ideally, take your print straight to a
framer, don't take it out of the packaging. - Keep the print away from direct
sunlight, UV light can cause the print to fade over time. - Never use cleaning
products or water directly on the print as this could permanently damage the
print.

 

Framed Prints:

- Clean the glass and frame with care

- Once properly framed, a fine art print can last for decades

 

T-Shirts:
We recommend turning the shirt inside out before washing it on machine wash cold. Use non-chlorine bleach and do not tumble dry. We strongly recommend you do not iron the area with the printed design.

Paying with voucher

f you'd like to make a purchase with a voucher, please order via the contact page or email helo@lisaeurgaintaylor.com

If you'd like to make a purchase with a voucher, please order via the contact page or email helo@lisaeurgaintaylor.com