Clustogau Addurniadol (20 x 20cm) wedi eu creu gan Cwilt Siw gyda defnydd canfas organig wedi eu printio gyda gwaith celf Lisa Eurgain Taylor

Decorative Cushions (20 x 20cm) made by Cwilt Siw using organic canvas fabric printed with Lisa Eurgain Taylor artwork

 

(nifer cyfyngedig ar gael / limited number available)

Moel Eilio A Mynydd Eliffant

£28.00Price
 • Cost postio / Postage:

  x1 £4.50

  x2 £6

  3+ £7

  Neu casglu o Gaernarfon /
  Or collection from Caernarfon


  Archebwch cyn 14.12.20 i sicrhau danfoniad erbyn 19.12.20
  Order before 14.12.20 to ensure delivery by 19.12.20