Clustogau Addurniadol (20 x 20cm) wedi eu creu gan Cwilt Siw gyda defnydd canfas organig wedi eu printio gyda gwaith celf Lisa Eurgain Taylor

Decorative Cushions (20 x 20cm) made by Cwilt Siw using organic canvas fabric printed with Lisa Eurgain Taylor artwork

 

(nifer cyfyngedig ar gael / limited number available)

 

Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique

£28.00Price
 • Cost postio / Postage:
  x1 £4.50 

  x2 £6

  3+ £7

  Neu casglu o Gaernarfon /
  Or collection from Caernarfon


  Archebwch cyn 14.12.20 i sicrhau danfoniad erbyn 19.12.20
  Order before 14.12.20 to ensure delivery by 19.12.20