nifer o brints ar gael /
edition prints available- ​

 

Meintiau/Sizes

(L=LENGTH / LLED)
Bach/Small: 20cm L
Canolig/Medium: 30-35cm L
Mawr/Large: 50-60cm L

Enfawr/Extra Large: 90cm L
 

o brints argael /
prints available- ​

 

Meintiau/Sizes

(L=LENGTH / LLED)
Bach/Small: 20cm LCanolig/Medium 30- L
Mawr/Large: 50-60cm L

Enfawr/Extra Large: 90cm

 
 

PRINTS

nifer cyfyngedig o brints ar gael /
limited edition prints available ​

 

Meintiau/Sizes

(LENGTH / HYD)
Bach/Small: 20cm 

Canolig/Medium 30-35cm 
Mawr/Large: 50-60cm 

Enfawr/Extra Large: 90cm 

i archebu neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â/

to order or for more information, please contact:

lisataylor23@msn.com

neu llenwch y ffurflen gysylltu / 

or fill in the contact form:

Rhestr Brisiau / Price List

Bach/Small

Gyda mownt/Mounted: £30

Gyda ffrâm/Framed: £65

Canolig/Medium

Gyda mownt/Mounted: £55

Gyda ffrâm/Framed: £100
Gyda ffrâm drwchus
/Chunky frame: 

£110

+Gwydr Non Reflective Glass: £25

Mawr/Large

 

Gyda mownt/Mounted: £82

Gyda ffrâm/Framed: £140

Gyda ffrâm drwchus/Chunky Frame: 

£155

+ Gwydr 'Non Reflective' Glass: £40

Enfawr/Extra Large

Gyda ffrâm drwchus/Chunky Frame:

£250

 

+Gwydr 'Non Reflective' Glass: £70

(argymell yn fawr/highly recommended)

Cost ychwanegol ar gyfer postio a phecynnu / 

Extra cost for postage and packaging

COVID 19: Gall archebion gymryd mwy o amser nag arfer i'w prosesu.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Orders may take longer than usual to be processed. 

.Thank you for your understanding. 

Cliciwch ar y llun i weld pa feintiau sydd ar gael /

Please click on the image to find available sizes

Y Preseli
Moel Eilio a Mynydd eliffant
Moel y Gest
Tryfan A'r Wyddfa / Tryfan And Snowdonia
Eryri O Ynys Môn / Snowdonia From Anglesey
Mynydd Gobeithion (Cnicht)
Yr Eifl O'r Fenai
Mynydd Eliffant
Machlud Mud
Yr Eifl O Ynys Llanddwyn
Moel Siabod
Mantell Eira / Mantle Of Snow
Crib Goch a'r Wyddfa / Crib Goch and Snowdonia
Yma'n Gwylio'r Fro / Watching Over The Vale
Llewyrch Oddi Fry / Light From Above
Mynyddoedd Dy Ryddid Di / Mountain Of Your Freedom (Nantlle Ridge)
Heddwch I'r Ddaear A Ddaw / Peace On Earth Will Come
Peris Euraidd / Golden Peris (Snowdonia from Llyn Peris)
Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique
Aros Mae Yr Aran / Aran Awaits
Y Glyderau Geirwon / The Rough Slopes of the Glyderau
Tu Hwnt i'r Mynyddoedd _ Beyond the Moun
Ymdaena'r Hwyr _ Night is Approaching
Yn y Dechreuad _ In the Beginning
Mwyn Oleuni Moel Eilio _ Gentle Light of
Niwl Pinc/Pink Haze
Min Nos/Twilight
Yr Eifl
Copaon Liw Nos/Peaks at Dusk
Rhwng Dau Olau/Between Two Lights
Yr Eifl o Bontllyfni
Yn y Dirgel/In Secret
Twr Tlws A'i Griw
Cymylau Hedd/Tranquil Haze
Aros Mae yr Wyddfa
Dirgelwch y Nos/Night's Mystery
Dyheu i'r Niwl Gilio/Longing for Change
Nantlle Ridge
Lleuad Wen/Bright Moon
Llewyrch i'm llwybr/To Light the Way
Gwyll y Bore/First Light
Hyfrydle
Gwrido/Blushing
Golau Cynta'r Wawr/Dawn's First Light
Popeth i'm Golwg sy'n Hardd/Every Valley, Every Cliff a Beauty Guard
Eryri o Fôn/Snowdonia from Anglesey
Breuddwyd/Dream
Brenin Copr/King Copper
Synfyfyrio/Daydreaming
Ym Mrig y Nos/At Dusk
Atgof o Eryri 3/Memory of Snowdonia 3
Tawel Fyd/World at Piece

AR WERTH YN:
FOR SALE AT:

Lottie a Wren, Caernarfon
Pant Du, Penygroes
Storiel, Bangor
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Castle Gallery, Criccieth
Emberwood Creative, Llangefni
Siop Wyn, Conwy
Canna Deli, Caerdydd

Llun Mewn Ffrâm, Penygroes

©2019 by Lisa Eurgain Taylor. Proudly created with Wix.com