nifer o brints ar gael /
edition prints available- ​

 

Meintiau/Sizes

(L=LENGTH / LLED)
Bach/Small: 20cm L
Canolig/Medium: 30-35cm L
Mawr/Large: 50-60cm L

Enfawr/Extra Large: 90cm L
 

o brints argael /
prints available- ​

 

Meintiau/Sizes

(L=LENGTH / LLED)
Bach/Small: 20cm LCanolig/Medium 30- L
Mawr/Large: 50-60cm L

Enfawr/Extra Large: 90cm

AR WERTH YN:
FOR SALE AT:

Lottie a Wren, Caernarfon
Pant Du, Penygroes
Storiel, Bangor
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Castle Gallery, Criccieth
Emberwood Creative, Llangefni
Siop Wyn, Conwy
Canna Deli, Caerdydd

Llun Mewn Ffrâm, Penygroes

 
 

PRINTS

nifer cyfyngedig o brints ar gael / limited edition prints available ​

 

DYDDIAD OLAF I ARCHEBU CYN Y NADOLIG: RHAGFYR 15

LAST DATE TO ORDER BEFORE CHRISTMAS: DECEMBER 15
 

Meintiau/Sizes

(LENGTH / HYD)
Bach/Small: 20cm 

Canolig/Medium 30-35cm 
Mawr/Large: 50-60cm 

Enfawr/Extra Large: 90cm 

i archebu neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â/

to order or for more information, please contact:

lisataylor23@msn.com

neu llenwch y ffurflen gysylltu / 

or fill in the contact form:

Rhestr Brisiau / Price List

Bach/Small

-Print yn unig: £25

-Gyda mownt/Mounted: £30

-Gyda ffrâm/Framed: £65

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

£5

Canolig/Medium

 

-Print yn unig/Print only: £45

-Gyda mownt/Mounted: £55

-Gyda ffrâm/Framed: £115
-Gyda ffrâm drwchus
/Chunky frame: 

£125

 

+Gwydr Non Reflective Glass: £30

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£6

-Print gyda mownt/Mounted print:10

Mawr/Large

 

-Print yn unig/Print only: £72

-Gyda mownt/Mounted: £82

-Gyda ffrâm/Framed: £155

-Gyda ffrâm drwchus/Chunky Frame: 

£170

+ Gwydr 'Non Reflective' Glass: £45

 

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£7.50

-Print gyda mownt/Mounted print:£15

Enfawr/Extra Large

-Print yn unig/Print only: £150

-Gyda ffrâm drwchus/Chunky Frame:

£270

 

+Gwydr 'Non Reflective' Glass: £75

(argymell yn fawr/highly recommended)

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£9

Casglu yn unig ar gyfer prints wedi eu fframio (O Gaernarfon neu Ynys Môn /

Collection only for framed prints (From Caernarfon or Anglesey)

COVID 19: Gall archebion gymryd mwy o amser nag arfer i'w prosesu.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Orders may take longer than usual to be processed. 

.Thank you for your understanding.  

Rydw i mor gyffrous i fod yn cymryd rhan yn Ffair Nadolig Byw Community  y penwythnos hwn (4ydd-6ed Rhagfyr) yn www.bywcommunity.co.uk. Gydag anrhegion anhygoel a chynigion unigryw dros y penwythnos , cewch ddod o hyd i'ch anrhegion perffaith a chefnogi busnesau bach anhygoel!! 

 

Dechreuwch eich neges gyda’r côd ‘bywchristmas’ i dderbyn 10% i ffwrdd unrhyw brint maint bach, canolig neu fawr.

 

Ewch i www.bywcommunity.co.uk o 10yb ddydd Gwener yma i gael siopa a dilynwch @bywcommunity am holl hwyl yr ŵyl!

 

 

// 

 

 

I’m so excited to be taking part in the Byw Community Christmas Fair this weekend (4th-6th December) at www.bywcommunity.co.uk. With incredible gifts and exclusive weekend offers, get ready to find your perfect prezzies and support amazing small businesses!! 

 

Please start your message with the code 'bywchristmas' to receive 10% off any small, medium or large print.

 

And visit www.bywcommunity.co.uk from 10am this Friday to get shopping and follow @bywcommunity for all the festive fun! 

Cliciwch ar y llun i weld pa feintiau sydd ar gael /

Please click on the image to find available sizes

Rhwng Arenig A Bro Tryweryn
Y Preseli
Moel Eilio a Mynydd eliffant
Moel y Gest
Tryfan A'r Wyddfa / Tryfan And Snowdonia
Eryri O Ynys Môn / Snowdonia From Anglesey
Mynydd Gobeithion (Cnicht)
Yr Eifl O'r Fenai
Mynydd Eliffant
Machlud Mud
Yr Eifl O Ynys Llanddwyn
Moel Siabod
Mantell Eira / Mantle Of Snow
Crib Goch a'r Wyddfa / Crib Goch and Snowdonia
Yma'n Gwylio'r Fro / Watching Over The Vale
Llewyrch Oddi Fry / Light From Above
Mynyddoedd Dy Ryddid Di / Mountain Of Your Freedom (Nantlle Ridge)
Heddwch I'r Ddaear A Ddaw / Peace On Earth Will Come
Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique
Aros Mae Yr Aran / Aran Awaits
Y Glyderau Geirwon / The Rough Slopes of the Glyderau
Tu Hwnt i'r Mynyddoedd _ Beyond the Moun
Ymdaena'r Hwyr _ Night is Approaching
Yn y Dechreuad _ In the Beginning
Mwyn Oleuni Moel Eilio _ Gentle Light of
Niwl Pinc/Pink Haze
Min Nos/Twilight
Yr Eifl
Copaon Liw Nos/Peaks at Dusk
Rhwng Dau Olau/Between Two Lights
Yn y Dirgel/In Secret
Twr Tlws A'i Griw
Cymylau Hedd/Tranquil Haze
Aros Mae yr Wyddfa
Dyheu i'r Niwl Gilio/Longing for Change
Nantlle Ridge
Lleuad Wen/Bright Moon
Llewyrch i'm llwybr/To Light the Way
Gwyll y Bore/First Light
Hyfrydle
Gwrido/Blushing
Golau Cynta'r Wawr/Dawn's First Light
Popeth i'm Golwg sy'n Hardd/Every Valley, Every Cliff a Beauty Guard
Breuddwyd/Dream
Brenin Copr/King Copper
Synfyfyrio/Daydreaming
Ym Mrig y Nos/At Dusk
Atgof o Eryri 3/Memory of Snowdonia 3
Tawel Fyd/World at Piece
DSC03059.jpg

©2019 by Lisa Eurgain Taylor. Proudly created with Wix.com