AR WERTH YN:
FOR SALE AT:

Lottie a Wren, Caernarfon
Pant Du, Penygroes
Storiel, Bangor
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Castle Gallery, Criccieth
Emberwood Creative, Llangefni
Siop Wyn, Conwy
Canna Deli, Caerdydd

Oriel Mari Eluned Gallery

Llun Mewn Ffrâm, Penygroes

 
 
Moel Eilio 2 full.jpg

PRINTS

nifer cyfyngedig o brints ar gael / limited edition prints available ​

Meintiau/Sizes

(LENGTH / HYD)
Bach/Small: 20cm 

Canolig/Medium 30-35cm 
Mawr/Large: 50-60cm 

Enfawr/Extra Large: 90cm 

i archebu neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â/

to order or for more information, please contact:

lisataylor23@msn.com

neu llenwch y ffurflen gysylltu / 

or fill in the contact form:

 

Rhestr Brisiau / Price List

Bach/Small

-Gyda mownt/Mounted: £30

-Gyda ffrâm/Framed: £80
 

Cost postio a phacio /

Potage and packaging: £5

Canolig/Medium

-Gyda mownt/Mounted: £60

-Gyda ffrâm/Framed: £135
 

 

+Gwydr Non Reflective Glass: £30

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£6

-Print gyda mownt/Mounted print:10

Mawr/Large

-Gyda mownt/Mounted: £85

-Gyda ffrâm/Framed: £180


 

+ Gwydr 'Non Reflective' Glass: £45

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£7.50

-Print gyda mownt/Mounted print:£15

Enfawr/Extra Large

-Print yn unig/Print only: £160

-Gyda ffrâm/Framed: £285

+Gwydr 'Non Reflective' Glass: £75

(argymell yn fawr/highly recommended)

Cost postio a phacio /

Potage and packaging:

-Print yn unig/Print only:£9

Casglu yn unig ar gyfer prints wedi eu fframio (O Gaernarfon neu Ynys Môn) /

Collection only for framed prints (From Caernarfon or Anglesey)

COVID 19: Gall archebion gymryd mwy o amser nag arfer i'w prosesu.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Orders may take longer than usual to be processed. 

.Thank you for your understanding. 

 

Cliciwch ar y llun i weld pa feintiau sydd ar gael /

Please click on the image to see available sizes

Pen yr ole Wen
Nes At Y Nefoedd / Nearer To Heaven
Dan Orchudd Cwmwl / Draped In Clouds - Cadair Idris
Mwynder Moel Eilio / Mildness Of Moel Eilio
Gwrid Y Copaon / Blushed Peaks
Machlud Ar Lyn Padarn / Sunset On Llyn Padarn
Tryfan A Chwm Idwal / Tryfan And Cwm Idwal
Enaid Enlli / The Soul Of Bardsey
Eryri o Bwllheli
Eryri O Gob Porthmadog / Snowdonia From Porthmadog Cob
Rhwng Arenig A Bro Tryweryn
Y Preseli
Moel Eilio a Mynydd eliffant
Moel y Gest
Tryfan A'r Wyddfa / Tryfan And Snowdonia
Eryri O Ynys Môn / Snowdonia From Anglesey
Yr Eifl O'r Fenai
Mynydd Eliffant
Machlud Mud
Yr Eifl O Ynys Llanddwyn
Moel Siabod
Mantell Eira / Mantle Of Snow
Yma'n Gwylio'r Fro / Watching Over The Vale
Llewyrch Oddi Fry / Light From Above
Mynyddoedd Dy Ryddid Di / Mountain Of Your Freedom (Nantlle Ridge)
Heddwch I'r Ddaear A Ddaw / Peace On Earth Will Come
Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique
Aros Mae Yr Aran / Aran Awaits
Y Glyderau Geirwon / The Rough Slopes of the Glyderau
Tu Hwnt i'r Mynyddoedd _ Beyond the Moun
Ymdaena'r Hwyr _ Night is Approaching
Yn y Dechreuad _ In the Beginning
Mwyn Oleuni Moel Eilio _ Gentle Light of
Niwl Pinc/Pink Haze
Min Nos/Twilight
Yr Eifl
Copaon Liw Nos/Peaks at Dusk
Rhwng Dau Olau/Between Two Lights
Yn y Dirgel/In Secret
Twr Tlws A'i Griw
Cymylau Hedd/Tranquil Haze
Aros Mae yr Wyddfa
Dyheu i'r Niwl Gilio/Longing for Change
Nantlle Ridge
Lleuad Wen/Bright Moon
Llewyrch i'm llwybr/To Light the Way
Gwyll y Bore/First Light
Hyfrydle
Gwrido/Blushing
Golau Cynta'r Wawr/Dawn's First Light
Popeth i'm Golwg sy'n Hardd/Every Valley, Every Cliff a Beauty Guard
Breuddwyd/Dream
Brenin Copr/King Copper
Synfyfyrio/Daydreaming
Ym Mrig y Nos/At Dusk
Atgof o Eryri 3/Memory of Snowdonia 3
Tawel Fyd/World at Piece
DSC03059.jpg