DSC03059.jpg
 

AR WERTH YN:
FOR SALE AT:

Lottie a Wren, Caernarfon
Pant Du, Penygroes
Storiel, Bangor
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Castle Gallery, Criccieth
Emberwood Creative, Llangefni
Siop Wyn, Conwy
Canna Deli, Caerdydd

Oriel Mari Eluned Gallery

Llun Mewn Ffrâm, Penygroes

 
 
Moel Eilio 2 full.jpg

PRINTS

nifer cyfyngedig o brints ar gael / limited edition prints available ​

Meintiau/Sizes

(LENGTH / HYD)
Bach/Small: 20cm 

Canolig/Medium 30-35cm 
Mawr/Large: 50-60cm 

Enfawr/Extra Large: 90cm 

CYSYLLTWCH I ARCHEBU

PLEASE CONTACT TO ORDER

 

Casglu yn unig ar gyfer prints wedi eu fframio (O Gaernarfon neu Ynys Môn) /
Collection only for framed prints (From Caernarfon or Anglesey)

Gall archebion gymryd hyd at 14 diwrnod busnes i'w prosesu. Diolch am eich dealltwriaeth.
Orders may take 14 business days to be processed. .Thank you for your understanding.  

Yr Wyddfa o Lyn Nantlle 2
Ynys Yn Y Lli / Island In The Currents (Ynys Enlli o Uwchmynydd)
Creigiau Ynys Llanddwyn / Llanddwyn Rocks
Eryri O Llanddwyn / Snowdonia From Llanddwyn
Gwawrio Dros Yr Wyddfa / Sunrise Over Snowdon
Hofran Drwy Fachlud / Hover In The Sunset (Dyffryn Ogwen)
Eryri O'r Fenai / Snowdonia From The Menai Straits
Yr Eifl O Ben Y Borth
Eryri O Gaernarfon / Snowdonia From Caernarfon
Byd O Gariad / On Cloud 9 - Eryri O Fôn
Llanberis O Glegir
Pen yr ole Wen
Nes At Y Nefoedd / Nearer To Heaven
Dan Orchudd Cwmwl / Draped In Clouds - Cadair Idris
Mwynder Moel Eilio / Mildness Of Moel Eilio
Gwrid Y Copaon / Blushed Peaks
Machlud Ar Lyn Padarn / Sunset On Llyn Padarn
Tryfan A Chwm Idwal / Tryfan And Cwm Idwal
Enaid Enlli / The Soul Of Bardsey
Eryri o Bwllheli
Eryri O Gob Porthmadog / Snowdonia From Porthmadog Cob
Rhwng Arenig A Bro Tryweryn
Y Preseli
Moel Eilio a Mynydd eliffant
Moel y Gest
Eryri O Ynys Môn / Snowdonia From Anglesey
Yr Eifl O'r Fenai
Mynydd Eliffant
Machlud Mud
Yr Eifl O Ynys Llanddwyn
Moel Siabod
Mantell Eira / Mantle Of Snow
Yma'n Gwylio'r Fro / Watching Over The Vale
Llewyrch Oddi Fry / Light From Above
Mynyddoedd Dy Ryddid Di / Mountain Of Your Freedom (Nantlle Ridge)
Heddwch I'r Ddaear A Ddaw / Peace On Earth Will Come
Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique
Aros Mae Yr Aran / Aran Awaits
Y Glyderau Geirwon / The Rough Slopes of the Glyderau
Tu Hwnt i'r Mynyddoedd _ Beyond the Moun
Ymdaena'r Hwyr _ Night is Approaching
Yn y Dechreuad _ In the Beginning
Mwyn Oleuni Moel Eilio _ Gentle Light of
Niwl Pinc/Pink Haze
Min Nos/Twilight
Yr Eifl
Copaon Liw Nos/Peaks at Dusk
Rhwng Dau Olau/Between Two Lights
Yn y Dirgel/In Secret
Twr Tlws A'i Griw
Cymylau Hedd/Tranquil Haze
Aros Mae yr Wyddfa
Dyheu i'r Niwl Gilio/Longing for Change
Nantlle Ridge
Lleuad Wen/Bright Moon
Llewyrch i'm llwybr/To Light the Way
Gwyll y Bore/First Light
Hyfrydle
Gwrido/Blushing
Golau Cynta'r Wawr/Dawn's First Light
Popeth i'm Golwg sy'n Hardd/Every Valley, Every Cliff a Beauty Guard
Breuddwyd/Dream
Brenin Copr/King Copper
Synfyfyrio/Daydreaming
Ym Mrig y Nos/At Dusk
Atgof o Eryri 3/Memory of Snowdonia 3
Tawel Fyd/World at Piece