Y Carneddau 1m x 40cm.jpg

CYSYLLTU/CONTACT


Am ymholiadau gwaith gwreiddiol, prints a chomisiynau, cysylltwch â lisataylor23@msn.com neu cwlblhewch y ffurflen hon.


Thank you for your interest.

For original works, prints and commission enquiries, please contact lisataylor23@msn.com or fill out the contact form.


07949716531

 

©2019 by Lisa Eurgain Taylor. Proudly created with Wix.com