DSC03090.jpg

Clustogau Addurniadol / Decorative Cushions

Clustogau Addurniadol (20 x 20cm) wedi eu creu gan Cwilt Siw gyda defnydd canfas organig wedi eu printio gyda gwaith celf Lisa Eurgain Taylor

Decorative Cushions (20 x 20cm) made by Cwilt Siw using organic canvas fabric printed with Lisa Eurgain Taylor's artwork

-Peris Euraidd / Golden Peris 

-Moel Eilio A Mynydd Eliffant 

-Pob Carreg Heb Ei Hail / Every Stone Unique

 

(nifer cyfyngedig o bob dyluniad ar gael /

limited number of each design available)
 

OUT OF STOCK